АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

1. Стадія “Ескізний проект” (ЕП)
(На основі затвердженого варіанту розробляються наступні стадії)

— розробка планування (плани поверхів);
— розробка об’ємно-просторових рішень (фасади об’єкту);
— розробка сценарію поведінки на ділянці (ескіз генерального плану);
— 3d візуалізація та анімація об’єкту; створення моделі віртуальної реальності.

2. Стадія “Проект” (П)
(Необхідна для отримання дозволу на будівництво)

Розділ “Архітектурні рішення” (АР):
— загальні дані (пояснювальна записка);
— плани поверхів (деталізовані);
— фасади об’єкту;
— план даху;
— розрізи об’єкту;
— специфікації вікон і дверей;
— рішення сходової клітини;
— креслення архітектурних деталей.

Розділ “Генеральний план” (ГП):
— генеральний план;
— розбивочне креслення (прив’язки об’єкту проектування до меж ділянки);
— вертикальне планування ділянки;
— схема транспортно-пішохідних зв’язків;
— план-схема зовнішніх інженерних мереж та комунікацій;
— план-схема благоустрою.

Примітка 1. На стадії “Проект” розділи “Архітектурні рішення” та “Генеральний план” завіряються сертифікатом “Архітектурне об`ємне проектування”.
Примітка 2
. При необхідності виконання інших розділів проектної документації передбачених в ДСТУ Б А2.4-4:2009, в тому числі: водопровід та каналізація (ВК), опалення, вентиляція та кондиціювання (ОВ), оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС), тепломеханічні рішення котелень (ТМК), газопостачання (внутрішні пристрої, ГПВ), електричне освітлення (внутрішнє, ЕО) та інші (дивись додаток А)

Архітектурне бюро “Golub Architects” може залучати до їх виконання субпроектуваників.

ІНЖЕНЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

3. Стадія “Робочий проект” (РП) та/або “Робоча документація” (РД)
(Необхідна для будівництва)

— відомість документів на які посилаються при розрахунках;
— загальні дані (пояснювальна записка);

Розділ “Конструкції бетонні (залізобетонні)” (КБ):
— посадка фундаменту на інженерно-геологічний розріз;
— план опалубки стін фундаменту;
— план палевого поля;
— армування ростверку фундаменту;
— розріз по фундаменту;
— плани перекриття;
— вузли опирання перекриття;
— специфікації матеріалів перекриття;
— плани армування перекриття;
— плани та специфікації перемичок;
— плани і розрізи армування монолітних поясів;
— плани, розрізи, специфікації армування інших з/б елементів.

Розділ “Конструкції дерев’яні” (КД):
— плани перекриття по дерев’яних балках;
— вузли обпирання перекриття;
— специфікації матеріалів перекриття;
— вузли з’єднання дерев’яних балок;
— план крокв;
— вузли з’єднання крокв;
— специфікації елементів крокв’яної системи;
— конструктивні розрізи;
— конструктивні рішення сходової клітини по дерев’яних косоурах;
— вузли, розрізи, специфікації інших дерев’яних елементів.

Розділ “Конструкції металеві” (КМ):
— плани перекриття по металевих балках;
— вузли з’єднання металевих балок та стійок;
— специфікації металевих балок та стійок;
— конструктивні рішення сходової клітини по металевих косоурах;
— вузли, розрізи, специфікації інших металевих елементів.

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН

1.Стадія “Ескізний проект” (ЕП)
(На основі затвердженого варіанту розробляється наступна стадія)

— розробка сценарію поведінки на ділянці (ескіз генерального плану);
— 3d візуалізація та анімація об’єкту; створення моделі віртуальної реальності.

2.Стадія “Проект” (П)
(Необхідна для реалізації благоустрою ділянки)

— генеральний план;
— розбивочне креслення (прив’язки об’єкту проектування до меж ділянки);
— вертикальне планування ділянки, схема збору поверхневих вод;
— план-схема зовнішніх мереж;
— план мощення зі специфікацією матеріалів;
— дендроплан, розбивочно-привязочне креслення, специфікація рослин;
— план поливу, специфікація спринклерів;
— план освітлення ділянки;
— картограма земляних робіт.

ДИЗАЙН ІНТЕР`ЄРУ

1.Стадія “Ескізний проект” (ЕП)
(На основі затвердженого варіанту розробляється наступна стадія)

— розробка планування;
— розробка дизайнерських рішень (3d замальовки);
— 3d візуалізація; створення моделі віртуальної реальності.

3.Стадія “Проект” (П)
(Необхідна для реалізації дизайну інтер’єру)

— опорний план (план до перепланування);
— план демонтажу перегородок (при необхідності);
— план монтажу перегородок;
— план після перепланування;
— розгортки по стінах з прив’язками;
— план підлоги (з розкладкою плитки, специфікації матеріалів);
— конструктивні рішення підлоги;
— план стелі з прив’язкою світильників;
— схема освітлювальних приладів;
— план розміщення розеток;
— план розташування сантехнічного обладнання;
— план розташування кухонного обладнання;
— підбір та специфікація оздоблювальних матеріалів;
— підбір та специфікація меблів;
— розробка дизайнерських меблів (при необхідності);
— конструктивні рішення перегородок;
— розрізи по стелях, їх конструктив;
— схема кондиціонування приміщень;
— план розміщення опалювальних приладів;
— розробка ексклюзивних елементів декору.

РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.Детальний план території (ДПТ)
(ДПТ використовують для визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови або реконструкції)

Детальний план території визначає:
— принципи планувально-просторової організації забудови;
— червоні лінії і лінії регулювання забудови;
— функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
— містобудівні умови і обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов і обмежень згідно з планом зонування території;
— потреба в підприємствах і установах обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
— черговість та обсяги інженерної підготовки території;
— систему інженерних мереж;
— порядок організації транспортного і пішохідного руху;
— порядок комплексного благоустрою та озеленення, потреба у формуванні екомережі;
— межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

Примітка 1. Детальний план території завіряється сертифікатом “Розроблення містобудівної документації”.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Архітектурне бюро «Golub Architects» об’єднує архітекторів, які крім практичного проектування, проводять наукові дослідження в області архітектури, містобудування та ландшафтної архітектури. Результати досліджень публікуються у фахових наукових збірниках.