Енергоефективний будинок GA1

Локація

м. Райд, Сідней, Австралія

Рік

2018

Тип будівлі

Житловий

Галузь

Архітектура
Приєднавшись до Договору про заснування Енергетичного Співтоваривства (який Європейський Союз використовує в сфері енергетики з країнами – не членами ЄС), Україна стала повноправним його членом з лютого 2011 року та зобов’язалася імплементувати у національне законодавство положення Директив ЄС: 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги; 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель; 2010/30/ЄС щодо маркування енергетичної продукції; 2012/27/ЄС про енергоефективність.

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», який розроблений відповідно до Директиви 2010/31/EU був підписаний Президентом України 20 липня 2017 року та став основою державної політики щодо скорочення енергоспоживання у будівлях.

Зважаючи на сукупність вищезазначених даних, вимоги до енергоефективності будівель будуть зростати; враховуючи здорожчання вартості опалення, збільшиться попит на використання альтернативних джерел енергії та проектування будівель близьких до нульового енергоспоживання.

На сьогодні в Європейському Союзі не дозволяється будівництво об’єктів, які споживають понад 60 кВт⋅год/м2 на рік; з 2019 року максимально допустиме питоме енергоспоживання будівлі складатиме до 15 кВт⋅год/м2 на рік; а з 2020 року має розпочатися масовий перехід до зведення будівель з “нульовим» енергоспоживанням”. У перспективі – будівлі, що вироблятимуть більше енергії, ніж споживатимуть.

У відповідь на нагальну вимогу сьогодення архітектурне бюро “Golub Architects” запускає серію типових проектів енергоефективних будинків, першим з яких представлено GA1.